Half juli 2015 werd een rekensessie uitgevoerd waarbij de gemeente Utrecht, Industrievereniging Lage Weide (ILW), Motorcrossvereniging Utrecht (MCU) en  Milieugroep Zuilen hebben onderzocht wat verschillende geluidsbeperkende maatregelen kunnen opleveren om de overlast van de motorcross voor de bewoners van Zuilen te verminderen. Daaruit blijkt dat het plaatsen van een scherm met een hoogte van minstens 7,5 meter een geluidsreductie van circa 8 decibel kan opleveren.

Dit betekent een significante reductie van de overlast. Het resultaat was op voorhand niet verwacht.De motorcrossclub zal, als zo'n scherm er komt, nog wel hoorbaar zijn, maar veel meer op de achtergrond. De motorcrossclub zegt bereid te zijn om activiteiten die het meeste lawaai veroorzaken (zoals het starten), direct achter het scherm te plaatsen. De motorcrossclub in Arkel (bij Gorinchem) heeft al een dergelijk geluidscherm. Dat blijkt effectief te zijn.
 
Er is dus nu een basis van waaruit naar een oplossing kan worden gewerkt. De komende maanden zullen de vier partijen (Gemeente Utrecht, ILW, MCU en Milieugroep Zuilen) werken aan een passende oplossing. Die wordt half september gepresenteerd aan de betrokken partijen. Dan wordt ook duidelijk wat de kosten hiervan zijn en wie die zullen gaan dragen. Wordt vervolgd!

Joomla Template - by Joomlage.com