Onjuiste informatieverstrekking aan raadsleden op vragen over geluidsoverlast motorcross:  85 crossuren blijkt niet correct. Op 9 juni 2015 heeft het college van B&W van de gemeente Utrecht antwoord gegeven op schriftelijke vragen die door verschillende partijen zijn gesteld over een eventueel te verlenen vergunning voor de Motorcross Utrecht (MCU). Een ontwerpvergunning is inmiddels gepubliceerd.

Eén van de vragen die waren gesteld ging over de vraag of met de nieuwe vergunning meer crossuren zouden worden vergund:

3. Klopt het dat wanneer de uitbreiding voor de MCU wordt vergund er op een aantal beoordelingspunten weinig tot geen geluidsruimte over blijft?

 Nee. De geluidsruimte die de motorcrossclub uit het verleden heeft (bestaand recht) is 85 crossuren per dag (dat betekent dat 30 crossmotoren, per dag, maximaal 2 uur en 50 minuten mogen crossen). De door de motorcrossclub gevraagde uitbreiding past nog steeds binnen het bestaande recht. Met andere woorden: het verlenen van deze omgevingsvergunning heeft voor wat betreft de geluidsruimte van andere bedrijven op dit geluidgezoneerde industrieterrein geen effect.

Milieugroep Zuilen is nagegaan of deze beantwoording juist is. Op 27 maart 2013 is door de gemeente een wijzigingsvergunning afgegeven aan de MCU. In het akoestisch onderzoek dat deel uitmaakt van de vergunning is bepaald hoeveel crossuren de motorcross op verschillende tijdstippen en activiteiten mag gebruiken.

Voor de MCU is een viertal situaties vergund. De volgende varianten worden onderscheiden:

A.    Trainingen door de week en op zaterdag;

B.    Clubavonden op woensdag: 15 maal per jaar vanaf mei tot medio augustus tussen 18.00 en 21.00 uur (vergund overigens 12x per jaar);

C.    Bondswedstrijden op zondag: op 3 zondagen per jaar tussen 11.00 en 16.30 uur;

D.    Trainingen op zondag: 30 maal per jaar tussen 12.00 en 17.00 uur.

  In het akoestisch rapport staat de volgende tabel:

 

Dagperiode (07.00-19.00)

Avondperiode (19.00-23.00)

 

 

Aantal rijders

Tijd totaal (minuten)

Aantal rijders

Tijd totaal (minuten)

Specifieke tijd

Variant A

10

120

4

48

 

Variant B

20

240

40

480

18.00-21.00

Variant C

240

2880

--

--

11.00-16.30

Variant D

120

1500

--

--

12.00-17.00

Zonemodel Lage Weide

nvt

1800

nvt

60

nvt

Uit deze tabel valt op te maken dat voor variant C (bondswedstrijden op zondag, 3 x per jaar) 2880 crossminuten (48 crossuren)  zijn vergund. Voor de overige situaties zijn aanzienlijk minder crossuren (-minuten) vergund. Dat de MCU een bestaand recht heeft op 85 crossuren is dan ook pertinent onjuist.

De uitbreiding zal naast de toename van hinder voor omwonenden dan ook wel degelijk effecten hebben voor de geluidruimte van bedrijven op Lage Weide!

Joomla Template - by Joomlage.com