Milieugroep Zuilen is sinds 2008 een Stichting met een dagelijks bestuur dat om de 4 weken bijeenkomt om lopende zaken in de wijk te bespreken. Voorheen opereerde Zuilen Gezond met dezelfde insteek om milieu-overlast voor bewoners van de wijk terug te dringen.

We zoeken versterking van ons team onder bewoners van de wijk: Web-redacteuren, Persvoorlichters, Bellers en Netwerkers die hun contacten met de politiek, de ambtenarij en de pers willen inzetten en uitbouwen voor de leefbaarheid van de wijk Zuilen.

Ook zoeken we mensen die verstand hebben van bestuursrecht. Daar hoef je geen jurist voor te zijn maar het helpt wel. Het helpt ook als je ervaring hebt met lokale en provinciale overheden of het landelijk bestuur en plannenmakerij van de overheid in de breedste zin. Je kent de begrippen uit het omgevingsrecht: “ter inzage leggen”, Zienswijze, Besluit en Handhavingsverzoek. Hinderwet 1875, Wet milieubeheer 1993, Waterwet 2009, Activiteitenbesluit milieubeheer 2013. Om het allemaal nog makkelijker te maken volgt in 2021 De Omgevingswet.

Minstens zo belangrijk zijn de bellers die we zoeken. Dat zijn ook vrijwilligers. Die voor de tiende of voor de twintigste keer gaan bellen of emaillen of klachten-formulieren indienen bij provincie en de gemeente omdat je overlast ervaart in de woonwijk waar je soms al je hele leven woont of waar je net als starter bent neergestreken omdat je wel in de stad en niet in een nieuwbouwwijk wilt wonen. Er is je nooit verteld dat je naast een industrieterrein komt wonen waar willekeur en gemakzucht door de overheid de toon zet. Voor de politiek is Zuilen vaak een brug te ver. Je laat je niet van het kastje naar de muur sturen en belt opnieuw. Al is het maar voor de statistieken.

Laat wat van je horen als je mee wilt doen. Per email aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via het contact formulier op de website.

Joomla Template - by Joomlage.com